Talent Icon Of 2021

Anvi Kumar
DAKSHANA KRISHNANANTHAN
D.DURGA
V Shri Varshini
Mithresh Kumar
Dr.Ravi Kumar
Balakrishnan Panchakshari
Amb.M.Monish
Roneeca Brajasundar Sahu
Harshada Satish Parandkar
Mr.Jayant Prabhakar Pillay
Mrs Ahana Seal
S. Giridharan
Heer Tushar Mehta
Kyatrina Kashyap
Smt. Renuka Suresh
Manisegaran J.Subramaniam
Mrs.B.Ramya
Vignesh Arun Kumar
Aashika Awasthi
Shai Akritha Pandian
Dr.Ragavi Pavaneswary Mani