Talent Icon Of 2021

Mrs.B.Ramya
Amb.M.Monish
Heer Tushar Mehta
Roneeca Brajasundar Sahu
Harshada Satish Parandkar
DAKSHANA KRISHNANANTHAN
Balakrishnan Panchakshari
V Shri Varshini
D.DURGA
Mr.Jayant Prabhakar Pillay
Dr.Ragavi Pavaneswary Mani
Mrs Ahana Seal
S. Giridharan
Mithresh Kumar
Aashika Awasthi
Smt. Renuka Suresh
Manisegaran J.Subramaniam
Anvi Kumar
Vignesh Arun Kumar
Kyatrina Kashyap
Shai Akritha Pandian
Dr.Ravi Kumar